Til hovedinnhold

Rettigheter og ansvar

Rettigheter

Posten Norge AS har ansvar for databasens innhold og oppdateringer og søker å holde adresse- og postnummersøket på www.posten.no og www.bring.no mest mulig oppdatert og korrekt. Posten Norge AS har likevel intet ansvar for feil i opplysningene i databasen.

Adressesøket presenterer alle gate-/vegadresser i Norge, uansett om de er i bruk som postadresser eller ikke.

Bruker kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd hos Posten Norge AS. Posten Norge AS har intet ansvar for skade eller annet ifm ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig levert e.l.

Posten og Bring er et beskyttede varemerker, og kan ikke brukes av noen andre enn Posten Norge AS uten noen som helst form uten skriftlig samtykke. Dette gjelder også bruk av logo.

Retningslinjer

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Bruken av tjenesten gir ikke brukeren rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst og/eller bilder som inngår i nettstedet utover det som er nødvendig for å bruke tjenesten på normalt vis. Posten Norge AS tar intet juridisk ansvar for at søkeresultatene er relevante eller fullstendige i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller at nettstedene det lenkes til, er i bruk.

Adresseinformasjon er fremskaffet av Posten Norge AS og brukeren er gitt rettigheter til å benytte informasjonen til personlig bruk og kan ikke videreselge informasjonen i noen form. Det er forbudt å samle, eller gjøre uttrekk av, informasjonen på disse sidene (gjentatt og systematisk kopiering av deler av innholdet). Dataene som hentes fra www.posten.no og www.bring.no kan ikke benyttes i strid med Personopplysningsloven eller annen relevant lovgivning.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen relevant lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Posten Norge AS. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Alle rettigheter forbeholdes.

Digital kopiering og spredning

Innholdet på dette nettstedet tilhører Posten Norge AS.

Uten direkte avtale med Posten Norge AS er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Bruk av dette materialet i strid med avtale eller lov vil bli rettslig forfulgt.